Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Thông báo cập nhật lịch thi kết thúc học phần học kỳ II -Năm học 2017-2018

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2017 - 2018 đã được cập nhật lại, sinh viên vui lòng xem lịch thi tại trang cá nhân.

Thông báo thay đổi hình thức thi học phần Tiếp thị học nhập môn.

Trân trọng.

Tác giả bài viết: Ban Khảo thí

Nguồn tin: Ban Khảo thí