Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


SINH VIÊN KHÓA 2015 - LỊCH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN” NĂM HỌC 2017 – 2018

Phòng CT-TC-CTSV thông báo lịch Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên năm học 2017 - 2018 (Dành cho Sinh viên năm III - khóa 2015) (sinh viên xem lịch sinh hoạt tại đây

Tác giả bài viết: Phòng Chính trị - Tổ chức - Công tác Sinh viên