Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRAO HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH CHO SINH VIÊN NĂM HỌC 2019-2020

Kết quả xét học bổng chính sách năm học 2019-2020 dành cho đối tượng con CB - NV - GV trong Trường, anh chị em ruột có cùng thời gian học tại Trường, Sinh viên khuyết tật, Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 
0001
 
0002
 
0003
 
0004
 
0005
 

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV