Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I - Năm học 2019-2020

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II - Năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I - Năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

Sinh viên vui lòng xem lịch thi trong tài khoản cá nhân hoặc tại đây.
Nội quy phòng thi.

Lưu ý: các phòng thi ký hiệu là A, B, PM, LAB HQ thi tại cơ sở Sư Vạn Hạnh; các phòng thi ký hiệu D thi tại cơ sở Cao Thắng; các phòng thi PBA, PBU, PCHE thi tại cơ sở Thất Sơn.


Trân trọng. 
 
 
 

Tác giả bài viết: Ban Khảo thí