Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Lịch sinh hoạt với BCN với sinh viên Khóa 2017 ngành Luật kinh tế

Ban Chủ nhiệm Bộ môn xin thông báo:
Lịch gặp giữa BCN bộ môn và sinh viên khóa 2017 như sau:

- Ngày 31/08/2017 vào lúc 7g30
- Địa điểm: Hội trường lầu 6 , cơ sở Sư Vạn Hạnh
- Nội dung: Giới thiệu sơ lược về bộ môn, ngành luật kinh tế, chương trình học cũng như phương pháp học các môn của ngành. Giới thiệu vài nét về các hoạt động Đoàn - Hội của bộ môn