Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Hướng dẫn xem thời khóa biểu dành cho sinh viên năm Nhất - khóa 2020

Sinh viên năm Nhất - khóa 2020 lưu ý một số điểm khi xem thông tin thời khóa biểu, cụ thể như sau:
Sinh viên năm Nhất - khóa 2020 lưu ý một số điểm khi xem thông tin thời khóa biểu, cụ thể như sau:

1- Sinh viên học theo thời khóa biểu cá nhân.

2- Hướng dẫn xem thời khóa biểu cá nhân:
- Bước 1: Truy cập cổng thông tin https://portal.huflit.edu.vn/
- Bước 2: Đăng nhập hệ thống (xem thêm hướng dẫn đăng nhập tại đây). Nếu có thắc mắc về tài khoản đăng nhập, vui lòng sử dụng email cá nhân và gửi về info@huflit.edu.vn với nội dung Đề nghị reset mật khẩu trang portal.huflit.edu.vn (ghi rõ thông tin mã sinh viên, họ tên, ngày sinh và chứng minh nhân dân / thẻ căn cước).
- Bước 3: Từ menu chức năng, chọn "Lịch học"

3- Một số lưu ý về thời gian biểu và mã phòng học: xem thêm tại đây.

Nguồn tin: Phòng Đào tạo