Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Hướng dẫn Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên Học kì I, Năm học 2020 - 2021

Phương thức Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên Học kì I, Năm học 2020 – 2021: Khảo sát trực tuyến.
 
Sinh viên lần lượt thực hiện theo các bước sau đây:
 
Bước 1: Vào Cổng thông tin đào tạo của Trường theo địa chỉ: https://portal.huflit.edu.vn/
 
Screenshot (70)

Bước 2: Đăng nhập
  • Tên đăng nhập: Mã số sinh viên
  • Mật khẩu: Sinh viên nhập mật khẩu cá nhân của mình.
Screenshot (64)


Bước 3: Chọn Mục Kết quả học tập
 
Screenshot (69)

Bước 4: Tiến hành Khảo sát góp ý về tất cả các giảng viên và môn học có trong Học kỳ I, Năm học 2020 – 2021.
 
Screenshot (67)

Bước 5: Sau khi thực hiện xong khảo sát, nhấp vào nút “Gửi đánh giá” để hoàn tất.
 

Tác giả bài viết: CV Nguyễn Tấn Dũng - Ban ĐBCL&TTGD