Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


HUFLIT CÔNG BỐ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ ĐỢT 5-6

Sáng ngày 22/09/2022, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét kết quả xét học bạ THPT cho 13 ngành đào tạo bậc Đại học hệ chính quy. Cụ thể như sau:

Điểm chuẩn xét tuyển Phương thức học bạ THPT
 
Điểm trúng tuyển theo khu vực 3
Điểm trúng tuyển theo khu vực 3

Ghi chú:
* Điểm sàn xét tuyển tất cả các ngành từ 18.00 điểm.
* Điểm xét tuyển được làm tròn 0.01 (hai chữ số thập phân).
* Mỗi đối tượng ưu tiên giảm cách nhau 1.0 điểm; mỗi khu vực giảm cách nhau 0.25 điểm. Cách tính điểm ưu tiên theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
* Thí sinh tra cứu danh sách trúng tuyển và thông tin nhập học tại website Trường sau ngày 20/7/2022.

Tác giả bài viết: Phòng Tuyển Sinh