Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM - HUFLIT

https://huflit.edu.vn:443


Danh sách sinh viên tốt nghiệp dự kiến đợt 1 năm 2021

Căn cứ kết luận Hội đồng xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2021, trường công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp (dự kiến) đợt 1 năm 2021 như sau:
Căn cứ kết luận Hội đồng xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2021, trường công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp (dự kiến) đợt 1 năm 2021 như sau:
1- Sinh viên tra cứu kết quả tại đây: << click vào đây để tra cứu >>

2- Sinh viên xem kỹ các thông tin cá nhân liên quan, nếu có sai sót vui lòng liên hệ phòng Đào tạo đại học (gặp cô Hoa Thương) để hiệu chỉnh trước 15 giờ 00 thứ Sáu ngày 26/02/2021.

3- Thời gian nhận bằng tốt nghiệp sẽ có thông báo chi tiết sau, dự kiến  trong tháng 3/2021.

Nguồn tin: Phòng Đào tạo đại học