Lịch công tác - Năm 2018

Thứ ba - 02/01/2018 10:43

LỊCH CÔNG TÁC NĂM 2018

 

1. Tuần 01 (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 07/01/2018)

2. Tuần 02 (từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018)

3. Tuần 03 (từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018)

4. Tuần 04 (từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018)

5. Tuần 05 (từ ngày 29/01/2018 đến ngày 04/02/2018)

6. Tuần 06 (từ ngày 05/02/2018 đến ngày 11/02/2018)

7. Tuần 07 (từ ngày 12/02/2018 đến ngày 18/02/2018)

8. Tuần 08 (từ ngày 19/02/2018 đến ngày 25/02/2018)

9. Tuần 09 (từ ngày 26/02/2018 đến ngày 04/03/2018)

10. Tuần 10 (từ ngày 05/03/2018 đến ngày 11/03/2018)

11. Tuần 11 (từ ngày 12/03/2018 đến ngày 18/03/2018)

12. Tuần 12 (từ ngày 19/03/2018 đến ngày 25/03/2018)

13. Tuần 13 (từ ngày 26/03/2018 đến ngày 01/04/2018)

14. Tuần 14 (từ ngày 02/04/2018 đến ngày 08/04/2018)

15. Tuần 15 (từ ngày 09/04/2018 đến ngày 15/04/2018)

16. Tuần 16 (từ ngày 16/04/2018 đến ngày 22/04/2018)

17. Tuần 17 (từ ngày 23/04/2018 đến ngày 29/04/2018)

18. Tuần 18 (từ ngày 30/04/2018 đến ngày 06/005/2018)

19. Tuần 19 (từ ngày 07/05/2018 đến ngày 13/05/2018)

20. Tuần 20 (từ ngày 14/05/2018 đến ngày 20/05/2018)

21. Tuần 21 (từ ngày 21/05/2018 đến ngày 27/05/2018)

22. Tuần 22 (từ ngày 28/05/2018 đến ngày 03/06/2018)

23. Tuần 23 (từ ngày 04/06/2018 đến ngày 10/06/2018)

24. Tuầng 24 (từ ngày 11/06/2018 đến ngày 17/06/2018)

25. Tuần 25 (từ ngày 18/06/2018 đến ngày 24/06/2018)

26. Tuần 26 (từ ngày 25/06/2018 đến ngày 01/07/2018)

27. Tuần 27 (từ ngày 02/07/2018 đến ngày 08/07/2018)

28. Tuần 28 (từ ngày 09/07/2018 đến ngày 15/07/2018)

29. Tuần 29 (từ ngày 16/07/2018 đến ngày 22/07/2018)

30. Tuần 30 (từ ngày 23/07/2018 đến ngày 29/07/2018)

31. Tuần 31 (từ ngày 30/07/2018 đến ngày 05/07/2018)

32. Tuần 32 (từ ngày 06/07/2018 đến ngày 12/07/2018)

33. Tuần 33 (từ ngày 13/07/2018 đến ngày 19/07/2018)

Tác giả bài viết: Mỹ Trang (Theo P. Đối ngoại - Tổng hợp - Hành chính)

 Từ khóa: công tác

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC