Lịch công tác - Năm 2017

Thứ tư - 15/02/2017 14:59

LỊCH CÔNG TÁC NĂM 2017


1. Tuần 01 (Từ ngày 02/01/2017 đến ngày 08/01/2017)

2. Tuần 02 (Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 15/01/2017)

3. Tuần 03 (Từ ngày 16/01/2017 đến ngày 22/01/2017)

4. Tuần 04 (Từ ngày 23/01/2017 đến ngày 29/01/2017)

5. Tuần 05 (Từ ngày 30/01/2017 đến ngày 05/02/2017)

6. Tuần 06 (Từ ngày 06/02/2017 đến ngày 12/02/2017)

7. Tuần 07 (Từ ngày 13/02/2017 đến ngày 19/02/2017)

8. Tuần 08 (Từ ngày 20/02/2017 đến ngày 26/02/2017)

9. Tuần 09 (từ ngày 27/02/2017 đến ngày 05/03/2017)

10. Tuần 10 (từ ngày 06/03/2017 đến ngày 12/03/2017)

11. Tuần 11 ( từ ngày 13/03/2017 đến ngày 19/03/2017)

12. Tuần 12 (từ ngày 20/03/2017 đến ngày 26/03/2017)

13. Tuần 13 (từ ngày 27/3/2017 đến ngày 02/04/2017)

14. Tuần 14 (từ ngày 03/04/2017 đến ngày 09/04/2017)

15. Tuần 15 (từ ngày 10/04/2017) đến ngày 16/04/2017)

16. Tuần 16 (từ ngày 17/04/2017 đến ngày 23/04/2017)

17. Tuần 17 (từ ngày 24/04/2017) đến ngày 30/04/2017)

18. Tuần 18 (từ ngày 01/05/2017 đến ngày 07/05/2017)

19. Tuần 19 (từ ngày 08/05/2017 đến ngày 14/05/2017)

20. Tuần 20 (từ ngày 15/05/2017 đến ngày 21/05/2017)

21. Tuần 21 (từ ngày 22/05/2017 đến ngày 28/05/2017)

22. Tuần 22 (từ ngày 29/05/2017 đến ngày 04/06/2017)

23. Tuần 23 (từ ngày 05/06/2017 đến ngày 11/06/2017)

24. Tuần 24 (từ ngày 12/06/2017 đến ngày 18/06/2017)

25. Tuần 25 (từ ngày 19/06/2017 đến ngày 25/06/2017)

26. Tuần 26 (từ ngày 26/06/2017 đến ngày 02/07/2017)

27. Tuần 27 (từ ngày 03/07/2017 đến ngày 09/07/2017)

28. Tuần 28 (từ ngày 10/7/2017 đến ngày 16/07/2017)

29. Tuần 29 (từ ngày 17/07/2017 đến ngày 23/07/2017)

30 . Tuần 30 (từ ngày 24/07/2017 đến ngày 30/07/2017)

31. Tuần 31 (từ ngày 31/07/2017 đến ngày 06/08/2017)

32. Tuần 32 (từ ngày 07/08/2017 đến ngày 13/08/2017)

33. Tuần 33 (từ ngày 14/08/2017 đến ngày 20/08/2017)

34. Tuần 34 (từ ngày 21/08/2017 đến ngày 27/08/2017)

35. Tuần 35 (từ ngày 28/08/2017 đến ngày 03/09/2017)

36. Tuần 36 (từ ngày 04/09/2017 đến ngày 10/09/2017)

37. Tuần 37 (từ ngày 11/09/2017 đến ngày 17/09/2017)

38. Tuần 38 (từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017)

39. Tuần 39 (từ ngày 25/09/2017 đến ngày 01/10/2017)

40. Tuần 40 (từ ngày 02/10/2017 đến ngày 08/10/2017)

41. Tuần 41 (từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017)

42. Tuần 42 (từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017)

43. Tuần 43 (từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017)

44. Tuần 44 (từ ngày 30/10/2017 đến ngày 05/11/2017)

45. Tuần 45 (từ ngày 06/11/2017 đến ngày 12/11/2017)

46. Tuần 46 (từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/11/2017)

47. Tuần 47 (từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017)

48. Tuần 48 (từ ngày 27/11/2017 đến ngày 03/12/2017)

49. Tuần 49 (từ ngày 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017)

50. Tuần 50 (từ ngày 11/12/2017 đến ngày 17/12/2017)

51. Tuần 51 (từ ngày 18/12/2017 đến ngày 24/12/2017)

52. Tuần 52 (từ 25/12/2017 đến ngày 31/12/2017)

Tác giả bài viết: Mỹ Trang (Theo P. Đối ngoại - Tổng hợp - Hành chính)

 Từ khóa: công tác

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC