Khoa Ngoại ngữ: Thông báo đăng ký chọn chuyên ngành dành cho khóa 2014

Thứ ba - 15/12/2015 10:56

Khoa Ngoại ngữ yêu cầu sinh viên đăng ký vào form bên dưới, hạn chót 13/11/2015.

Lưu ý:

1/ Các sinh viên cần đọc kỹ Chỉ nam HUFLIT, tham khảo ý kiến với gia đình hoặc liên hệ văn phòng Khoa, cố vấn học tập để được tư vấn trước khi chọn chuyên ngành.

2/ Sau khi đã chọn chuyên ngành, sinh viên không được thay đổi qua chuyên ngành khác.

3/ Trong trường hợp số lượng sinh viên chọn một chuyên ngành quá ít (dưới 40 sinh viên), 

Khoa Ngoại ngữ sẽ yêu cầu các sinh viên đó chọn lại các chuyên ngành khác.

Khoa đề nghị các sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

    Trưởng Khoa

Bùi Thị Thanh Trúc

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Danh mục