Khoa LLCT: Thời khóa biểu và danh sách trả nợ môn

Thứ ba - 15/12/2015 15:27

  • THỜI GIAN BẮT ĐẦU 25/3/2014
  • BUỔI TỐI 17H30-20H45
  • SINH VIÊN ĐÓNG LỆ PHÍ TẠI PHÒNG QUẢN TRỊ TÀI VỤ ĐẾN NGÀY 24/3/2014

BUỔI

THỨ

LỚP

PHÒNG

GIẢNG VIÊN

TỐI

BA

TRẢ NỢ MÔN

GD31

NGUYỄN HỒNG HẢI

    

LƯU Ý : GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN CÓ THỂ SẮP XẾP 1TUẦN HỌC 02 BUỔI CHO KỊP TIẾN ĐỘ

Danh sách sinh viên đã đăng ký thành công

Danh sách sinh viên đăng ký lỗi

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC