Chỉ nam HUFLIT áp dụng từ khóa 2015

Chỉ nam HUFLIT áp dụng từ khóa 2015

Chỉ nam HUFLIT áp dụng cho tất cả sinh viên kể từ khóa 2015

MOSWC 2016 Logo white 082014CE1

ĐỘI TUYỂN MOSWC HUFLIT THAM DỰ CUỘC THI VÔ ĐỊCH TIN HỌC VĂN PHÒNG THẾ GIỚI NĂM 2016

Sáng ngày 24 tháng 04 năm 2016, 10 thành viên trong đội tuyển MOSWC HUFLIT 2016 đã tham dự Lễ Khai...

Khoa CNTT: Thời khóa biểu và Danh sách các môn Thực hành Năm nhất khóa 2015

Khoa CNTT: Thời khóa biểu và Danh sách các môn Thực hành Năm nhất khóa 2015

Thời khóa biểu và danh sách các môn thực hành năm nhất khóa 2015

Giới thiệu tổng quan

Giới thiệu tổng quan

Để phát triển đam mê, năng lực của bản thân, làm chủ công nghệ mới, khám phá ngành công nghiệp hiện...


Các tin khác

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Danh mục