Khoa CNTT: Thông báo về việc trả nợ các môn Anh văn 1 - 2 - 3 dành cho SV khóa 2014 trở về trước

Thứ ba - 15/12/2015 11:24

Kể từ khóa 2015, Khoa Công nghệ thông tin đã cập nhật, thay đổi chương trình đào tạo bậc đại học và cao đẳng. Theo đó kể từ Học kỳ I năm học 2015 – 2016, phòng Đào tạo sẽ không mở lớp các Học phần Anh văn 1, 2, 3 trong thời khóa biểu của các khóa.
Để tạo điều kiện cho sinh viên từ khóa 2014 trở về trước có thể trả nợ các học phần trên khoa xin thông báo thời gian đăng ký trả nợ học phần Anh văn 1, 2, 3 như sau:

  • Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/12/2015
  • Địa điểm: Đăng ký trực tiếp tại Văn phòng khoa CNTT (lầu 2 – Khu B) hoặc qua form: http://goo.gl/forms/MvylF53ueE
Khoa sẽ đề nghị phòng Đào tạo mở lớp khi số lượng sinh viên đăng ký đủ điều kiện để mở lớp.
Trân trọng./.
 
                                                                                              KT. TRƯỞNG KHOA
                                                                                              PHÓ TRƯỞNG KHOA
 
                                                                                                 Tôn Quang Toại 
 

Đỗ Phi Hưng (Theo Khoa CNTT)

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Danh mục