Kết quả kiểm định Chất lượng giáo dục Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

Thứ hai - 28/05/2018 09:51

Kết quả kiểm định Chất lượng giáo dục Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

giấy kiểm định

Ngày 27/5/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM đã được nhận Giấy chứng nhận Kiểm định Chất lượng giáo dục trường đại học do Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Đại học Đà Nẵng đánh giá.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC