Trung tâm quản lý công nghệ thông tin & kỹ thuật

Phụ trách Trung tâm: 
Tầng 01 khu A, cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)​
Email: CNTT-KT@huflit.edu.vn
Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 114