Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học


- Giám đốc: ThS. Hoàng Mộng Long
- Điện thoại: (028) 38.68.1477 - 38.68.1476 (fax)
- Email: coh@huflit.edu.vn
- Website: http://www.coh.edu.vn
- Hotline: 0906.077.088