Phòng Đối ngoại

- Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Thiều
- Địa chỉ: Tầng trệt khu A, cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)

Liên hệ: 

            + Bộ phận Hợp tác quốc tế: 

             + Bộ phận Quan hệ doanh nghiệp:  

  •