Phòng Tổ chức – Hành chính

 
- Trưởng phòng:  ThS. Nguyễn Quốc Hưng
- Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng
- Enail liên hệ: tc@huflit.edu.vn hoặc hc@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 108, 109, 110
- Địa chỉ: Tầng trệt khu A, cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10, TP.HCM)