Phòng Kế hoạch – Tài chính

 
- Trưởng phòng – Kế toán trưởng: Ông Phạm Phúc Huy
- Phó Trưởng phòng: ThS. Vũ Thị Diệp Chi
- Email liên hệ:
khtc@huflit.edu.vn
- Email liên hệ đối với sinh viên:
hocphi@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 112 - Địa chỉ: Tầng trệt khu A, cơ sở Sư Vạnh Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)