Phòng Đào tạo Đại học

- Trưởng Phòng: ThS. Nguyễn Phước Đại
- Phó Trưởng phòng: ThS. Tăng Phước Đại
- Email liên hệ: daotao@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 105, 106

- Địa chỉ: Tầng trệt khu B, cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)