Giới thiệu tổng quan

Thứ ba - 12/04/2016 09:41Tổng quan về Khoa Lý luận chính trị
                                   
Văn phòng Khoa: Tầng 1, khu A, 828 Sư Vạn Hạnh (nối dài), Phường 13, Quận 10, TP. HCM.
Điện thoại: (028) 38 632052 - 117                                                       
Email:khoalyluanchinhtri@huflit.edu.vn

Căn cứ Quyết định 494/QT-TTg  ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 7821/CTCT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số nội dung công việc theo Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ trong năm học 2002-2003, được sự nhất trí của Đảng ủy và HĐQT, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp. HCM đã ra Quyết định số 171/QĐ -TC ngày 19/12/2002 thành lập Khoa Mác - Lênin - Tư tưởng Hồ Chí Minh trực thuộc Hiệu trưởng; căn cứ công văn hướng dẫn 2488/BGDĐT- ĐH & SĐH ngày 25/3/2008 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về kế hoạch giảng dạy các môn Lý luận chính trị, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học đã ra quyết định số 135/QĐ-TC ngày 11/6/2008 về việc đổi tên đơn vị, theo đó Khoa Mác - Lênin - Tư tưởng Hồ Chí Minh được chính thức đổi tên thành Khoa Lý luận chính trị. 

1. Cơ cấu tổ chức
Khoa Lý luận chính trị có 5 tổ bộ môn. Tham gia giảng dạy tại Khoa còn có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng có học hàm, học vị đến từ các trường đại học uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh.

 
2. Chức năng, nhiệm vụ 
- Khoa giảng dạy các học phần trong chương trình do Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định:
 
+ Triết học Mác-Lênin;
+ Kinh tế chính trị Mác-Lênin;
+ Chủ nghĩa xã hội khoa học;
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh;
+ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam;
+ Triết học chương trình sau đại học.      
                                                                                                                                    
- Khoa thường xuyên nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức sinh hoạt chuyên môn, hội thảo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn.        
- Chủ động phối hợp với Phòng Chính trị - Tổ chức - Công tác sinh viên để lập kế hoạch học tập, tổ chức thi Olympic các môn khoa học Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và các hoạt động chính trị-xã hội khác.


 

Tuyển sinh Cao học

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Danh mục