Tuyển sinh hệ VLVH liên thông trình độ cao đẳng lên đại học, đại học văn bằng 2 - Đợt 2 năm 2015

Thứ tư - 25/11/2015 14:56

THÔNG BÁO 
TUYỂN SINH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC, ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 
ĐỢT 2 NĂM 2015 (THÁNG 10/2015) 
Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học (VLVH) liên thông trình độ cao đẳng lên đại học, đại học văn bằng 2 đợt 2 năm 2015 (tháng 10/2015) cụ thể như sau: 

I. NGÀNH ĐÀO TẠO, MÔN THI, HÌNH THỨC HỌC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO 

1. Liên thông trình độ cao đẳng lên đại học:

Ngành tuyển sinh Môn thi (03 môn) Hình thức học/ Thời gian đào tạo
Ngôn ngữ Anh
  • Dẫn luận ngôn ngữ
  • Cơ sở Đọc – Viết
  • Dịch viết Anh – Việt
Ban ngày hoặc buổi tối tập trung / 1,5 - 2 năm
Công nghệ thông tin
  • Toán rời rạc
  • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
  • Cơ sở dữ liệu
Ban ngày hoặc buổi tối tập trung / 1,5 - 2 năm
 

2. Đại học văn bằng 2:

Ngành tuyển sinh Môn thi (02 môn) Hình thức học/ Thời gian đào tạo
Ngôn ngữ Anh
  • Đọc tiếng Anh
  • Viết tiếng Anh
Ban ngày hoặc buổi tối tập trung / 2,5 - 3 năm

II. ĐIỀU KIỆN DỰ THI 

1. Đối với bậc liên thông trình độ cao đẳng lên đại học hệ VLVH

Thí sinh đã có bằng cao đẳng đúng ngành (tính đến thời điểm dự thi).

2. Đối với bậc đại học văn bằng 2 hệ VLVH

Thí sinh đã có bằng đại học thứ 1 (tính đến thời điểm dự thi).

III. THỦ TỤC DỰ TUYỂN 

Mỗi thí sinh nộp 01 bộ hồ sơ dự tuyển/ngành đăng ký tại Phòng Đào tạo; bộ hồ sơ gồm có:
1. Phiếu dự tuyển (theo mẫu, có xác nhận địa phương hoặc cơ quan đang công tác);
2. 02 (hai) bản sao có thị thực bằng tốt nghiệp cao đẳng và bản sao có thị thực bảng điểm học cao đẳng (nếu dự thi liên thông trình độ cao đẳng lên đại học); hoặc 02 (hai) bản sao có thị thực bằng tốt nghiệp đại học (bằng 1, nếu dự thi đại học văn bằng 2);
3. 04 ảnh màu mới chụp khổ 3x4 (ghi rõ họ và tên, năm sinh phía sau ảnh);
4. 01 bản sao giấy khai sinh;
5. Giấy khám sức khỏe (do Trung tâm y tế Quận / Huyện cấp);

IV. TỔ CHỨC TUYỂN SINH 

1. Điều kiện trúng tuyển: Thí sinh trúng tuyển là những thí sinh có đủ điều kiện dự thi, đã dự thi đủ số môn quy định, không có môn nào bị điểm không (0) và đạt điểm chuẩn.
2. Miễn thi tuyển: Chỉ áp dụng đối với thí sinh dự tuyển đại học văn bằng 2. Thí sinh thuộc một trong hai trường hợp sau:
  • Thí sinh đã tốt nghiệp hệ chính quy do Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh cấp bằng, có bằng thứ nhất cùng nhóm ngành với ngành đăng ký dự tuyển bằng 2.
  • Thí sinh đã tốt nghiệp đại học (bằng 1) hệ chính quy các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ (xem chi tiết thông tư 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27/4/2010 và thông tư 32/2013/TT-BGDĐT ngày 8/5/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học).
3. Thời gian thu nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 8/10/2015. 
4. Lệ phí mua hồ sơ: 50.000 đ/hồ sơ (đóng tại phòng Đào tạo).
5. Lệ phí thi tuyển, xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh (đóng tại phòng Quản trị - Tài vụ). 
6. Thời gian thi tuyển (dự kiến): 7, 8/11/2015. 
7. Ôn tập: từ ngày 9/10 – 30/10/2015
8. Lệ phí ôn tập: 500.000 đồng/môn/thí sinh (đóng tại phòng Quản trị - Tài vụ). 
 
Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng, các PHT “để báo cáo”;

- Các đơn vị Phòng, Ban, Khoa “để thực hiện”;

- Niêm yết website và bảng thông báo;

- Lưu VT, phòng ĐT.
TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
 (đã ký) 
 
ThS Nguyễn Phước Đại

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC