Phòng Tổ chức - Hành chính:
 
- Địa chỉ: Tầng trệt khu A, cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)
  • - E-mail: tc@huflit.edu.vn 
  • - Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 108, 109, 110

 
Phòng Đối ngoại:
 
- Địa chỉ: Tầng trệt khu A, cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)
- Liên hệ: 

            + Bộ phận Hợp tác quốc tế: 

  • - E-mail: dn@huflit.edu.vn 
  • - Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 133

             + Bộ phận Quan hệ doanh nghiệp:  

  •  - E-mail: qhdn@huflit.edu.vn
  • -  Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 111
  •  
 
Phòng Tuyển sinh
 
- Địa chỉ: Tầng trệt - Khu B, cơ sở Sư Vạn Hạnh, 828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
- Hotline: 1900 2800 
- Email: tuyensinh@huflit.edu.vn
- Điện thoại: 028 3863 2052 - máy lẻ 0, 101, 102
- Nhắn tin Zalo: 0965876700
- Group Tư vấn tuyển sinh: https://www.facebook.com/groups/ThongTinTuyenSinh.Huflit
 
Phòng Chính trị - Công tác Sinh viên:

Địa chỉ: Tầng trệt - Khu B,  cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)
- Email liên hệ: ctctsv@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 103, 104  

 
Phòng Đào tạo Đại học:
 
- Địa chỉ: Tầng trệt - Khu B,  cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)
- Email liên hệ: dt@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 105, 106  

 
 Phòng Kế hoạch – Tài chính
 
Địa chỉ: Tầng trệt - Khu A,  cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)
- Email liên hệ: khtc@huflit.edu.vn 
- Email liên hệ đối với sinh viên: hocphi@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 112  


 
 Phòng Đào tạo Sau đại học – Khoa học Công nghệ:
 
Địa chỉ: Tầng 1 - Khu A,  cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)
- Email liên hệ: dtsdhkhcn@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 107  

 
Phòng Thanh tra – Pháp chế:
 
- Địa chỉ: Tầng trệt - Khu A,  cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)
- Email liên hệ: ttpc@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 113   

 
Phòng Khảo thí – Bảo đảm chất lượng Giáo dục:
 
- Địa chỉ: Tầng 1 - Khu B,  cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)
- Email: ktbdclgd@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 116  

 
Khoa Công nghệ Thông tin:
 
- Địa chỉ: Tầng 2 - Khu B,  cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)
- Email liên hệ: cntt@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 119  

 
Khoa Ngoại ngữ:
 
- Địa chỉ: Tầng 1 - Khu A,  cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)
- Email liên hệ: nn@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 118  

 
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông:
 
- Địa chỉ: Tầng 1 - Khu A,  cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)
- Email liên hệ: dp@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 121  

 
Khoa Du lịch - Khách sạn
 
- Địa chỉ: M4-M7-M8 Thất Sơn, CX. Bắc Hải, P.15, Q.10
- Email liên hệ: dlks@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (028) 39.707.905  

 
Khoa Quản trị Kinh doanh:
 
- Địa chỉ: 298-304 Cao Thắng (nối dài), P.12, Q.10
- Email liên hệ: qtkd@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (028) 22.421.063  

 
Khoa Quan hệ quốc tế:
 
- Địa chỉ: Tầng 1 - Khu A,  cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)
- Email liên hệ: qhqt@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 122   

 
Khoa Lý luận chính trị:
 
- Địa chỉ: Tầng 1 - Khu A,  cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)
- Email liên hệ: llct@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 117  

 
Khoa Luật:
 
- Địa chỉ: Tầng 2 - Khu A,  cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)
- Email liên hệ: luat@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 120  

 
Thư viện:
 
- Địa chỉ: Tầng 1 - Khu B,  cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)
- Email liên hệ: tv@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 128  

 
Trung tâm Truyền thông – Tổ chức sự kiện:
 
- Địa chỉ: Tầng Trệt - Khu B,  cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)
- Email liên hệ: tttt@huflit.edu.vn
- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 123, 132

 
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học:
 
- Địa chỉ: Tầng Trệt - Khu A,  cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)
- Điện thoại: (028) 38.68.1477 - 38.68.1476 (fax)
- Email liên hệ: nnth@huflit.edu.vn
- Website: http://www.coh.edu.vn
- Hotline: 0906.077.088   

 
Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên
 
- Địa chỉ: B63 - Khu B,  cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)
- Điện thoại: (028) 38 632 052 - Ext: 129
- ​Email: doantruong.huflit@gmail.com  
 
 
 
Mã chống spam