Phòng Đối ngoại:
 
 • - Địa chỉ: Tầng trệt khu A, cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM)
 •  - Liên hệ: 

            + Bộ phận Hợp tác quốc tế: 

 • - E-mail: dn@huflit.edu.vn 
 • - Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 133

             + Bộ phận Quan hệ doanh nghiệp:  

 •  - E-mail: qhdn@huflit.edu.vn
 • -  Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 111
 
Phòng Chính trị - Công tác Sinh viên:
 
 • Địa chỉ: Tầng trệt - Khu B
 • Email liên hệ: ctctsv@huflit.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 103, 104
 
Phòng Đào tạo Đại học:
 
 • Địa chỉ: Tầng trệt - Khu B
 • Email liên hệ: dt@huflit.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 105, 106
 
 Phòng Kế hoạch – Tài chính
 
 • Địa chỉ: Tầng trệt - Khu A
 • Email liên hệ: khtc@huflit.edu.vn 
 • Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 112
 
 Phòng Đào tạo Sau đại học – Khoa học Công nghệ:
 
 • Địa chỉ: Tầng 1 - Khu A
 • Email liên hệ: dtsdhkhcn@huflit.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 107
 
Phòng Thanh tra – Pháp chế:
 
 • Địa chỉ: Tầng trệt - Khu A
 • Email liên hệ: ttpc@huflit.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 113
  
Phòng Khảo thí – Bảo đảm chất lượng Giáo dục:
 
 • Địa chỉ: Tầng 1 - Khu B
 • Email: ktbdclgd@huflit.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 116
 
Khoa Công nghệ Thông tin:
 
 • Địa chỉ: Tầng 2 - Khu B
 • Email liên hệ: cntt@huflit.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 119
 
Khoa Ngoại ngữ:
 
 • Địa chỉ: Tầng 1 - Khu A
 • Email liên hệ: nn@huflit.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 118
 
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông:
 
 • Địa chỉ: Tầng 1 - Khu A
 • Email liên hệ: dp@huflit.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 121
 
Khoa Du lịch - Khách sạn
 
 • Địa chỉ: M4-M7-M8 Thất Sơn, CX. Bắc Hải, P.15, Q.10
 • Email liên hệ: dlks@huflit.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 39.707.905
 
Khoa Quản trị Kinh doanh:
 
 • Địa chỉ: 298-304 Cao Thắng (nối dài), P.12, Q.10
 • Email liên hệ: qtkd@huflit.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 22.421.063
 
Khoa Quan hệ quốc tế:
 
 • Địa chỉ: Tầng 1 - Khu A
 • Email liên hệ: qhqt@huflit.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 122
  
Khoa Lý luận chính trị:
 
 • Địa chỉ: Tầng 1 - Khu A
 • Email liên hệ: llct@huflit.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 117
 
Khoa Luật:
 
 • Địa chỉ: Tầng 2 - Khu A
 • Email liên hệ: luat@huflit.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 120
 
Bộ môn Tiếng Anh không chuyên
 
 • Địa chỉ: Tầng 2 - Khu A
 • Email liên hệ: takc@huflit.edu.vn
 • Điện thoai: (028) 38.632.052 - Ext: 131
​​
Thư viện:
 
 • Địa chỉ: Tầng 1 - Khu B
 • Email liên hệ: tv@huflit.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 128
 
Trung tâm Truyền thông – Tổ chức sự kiện:
 
 • Địa chỉ: Tầng Trệt - Khu B
 • Email liên hệ: tttt@huflit.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 123, 132
 
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học:
 
 • Địa chỉ: Tầng Trệt - Khu A
 • Điện thoại: (028) 38.68.1477 - 38.68.1476 (fax)
 • Email liên hệ: nnth@huflit.edu.vn
 • Website: http://www.coh.edu.vn
 • Hotline: 0906.077.088
    
Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên
 
 • Địa chỉ: B63 - Khu B
 • Điện thoại: (028) 38 632 052 - Ext: 129
 • ​Email: doantruong.huflit@gmail.com
 
 
 
 
Mã chống spam