ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN - NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG (UPDATED)

Thứ năm - 03/09/2015 08:57

HỌC KỲ 1 :
- Nghe tiếng Anh 1
- Nói tiếng Anh 1
Đọc tiếng Anh 1
- Viết tiếng Anh 1
- Kinh tế vi mô
Đại cương pháp luật Việt Nam
- Toán cao cấp
- Nguyên lý kế toán
HỌC KỲ 2 :
- Nghe tiếng Anh 2
- Nói tiếng Anh 2
Đọc tiếng Anh 2
- Viết tiếng Anh 2
- Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán
- Kinh tế vĩ mô
Đạo đức kinh doanh (tự chọn)
- Luật kinh tế (tự chọn)
HỌC KỲ 3 :
- Tiền tệ ngân hàng
- Tin học đại cương
- Nguyên lý marketing
- Kỹ năng nghe và ghi chú tiếng Anh
- Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính
- Thống kê ứng dụng
- Vi tích phân ứng dụng (Tự chọn)
- Excel ứng dụng (Tự chọn)
HỌC KỲ 4 :
- Quản rị học
- Kinh tế lượng ứng dụng
- Giới thiệu ngành học (TCNH)
- Tiếng Anh chuyên ngành Ngân hàng
- Phương pháp nghiên cứu khoa học
- Kỹ năng thuyết trình tiếng Anh
- Thuế (tự chọn)
- Kế toán quảntrị (tự chọn)
HỌC KỲ 5 :
- Tiếng Anh chuyên ngành kiểm toán
- Toán ứng dụng
- Tài chính công ty 1
- Thị trường tài chính
- Nghiệp vụ ngân hàng 1
- Kỹ năng soạn thảo tiếng Anh
- Mua bán và sáp nhập (tự chọn)
- Thực hành thanh toán thư tín dụng (tự chọn)
HỌC KỲ 6 :
- Kỹ năng thương lượng tiếng Anh
- Tài chính công ty 2
- Mô hình tài chính
- Tài chính phát triển
- Nghiệp vụ ngân hàng 2
- Bảo hiểm tài chính (tự chọn)
Đầu tư tài chính (tự chọn)
HỌC KỲ 7 :
- Tài chính vi mô
- Phân tích báo cáo tài chính
- Tài chính công
- Quản trị rủi ro tài chính
- Nguyên lý thẩm định giá
- Kiểm toán (tự chọn)
- Kiểm soát nội bộ (tự chọn)
HỌC KỲ 8 :
- Tài chính thương mại quốc tế
- Quản trị ngân hàng thương mại
- Marketing ngân hàng (môn thay thế Khóa luận)
- Thẩm định tín dụng (môn thay thế Khóa luận)
 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC