Cổng thông tin tra cứu dữ liệu
Chứng chỉ: Ứng dụng Công nghệ thông tinNhập số vào sổ chứng chỉ cần tra cứu thông tin:
Mọi thắc mắc liên quan (nếu có), vui lòng liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (điện thoại: 38 681 477) để được giải đáp.