Ngành - Chuyên ngành

STT NGÀNH HỌC VÀ CHUYÊN NGÀNH
1
Công nghệ thông tin
Hệ thống thông tin; Khoa học dữ liệu;
An ninh mạng; Công nghệ phần mềm
2
Ngôn ngữ Anh
Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng; Sư phạm;
Tiếng Anh thương mại; Song ngữ Anh-Trung
3
Ngôn ngữ Trung Quốc
Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng
4
Quản trị kinh doanh
Marketing; Quản trị nguồn nhân lực
5
Kinh doanh quốc tế
6
Quan hệ quốc tế
Quan hệ công chúng - truyền thông;
Ngoại giao
7
Tài chính – Ngân hàng
8
Kế toán
9
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
10 Quản trị khách sạn
11
Luật kinh tế
Luật Kinh doanh; Luật Thương mại Quốc tế;
Luật Tài chính Ngân hàng
12
Đông phương học
Nhật Bản học; Hàn Quốc học

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ