HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT NĂM HỌC VÀ BÌNH XÉT THI ĐUA NĂM HỌC 2015-2016

Thứ sáu - 03/06/2016 15:10

Hướng dẫn này nhắc lại một số điều và bổ sung những nội dung mới theo Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Các đơn vị tổ chức tổng kết năm học từ nay đến hết ngày 20/6/2016 và hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo gửi về trường qua Phòng CT-TC-CTSV để tổng hợp chậm nhất là trước 16 giờ ngày 20/6/2016.
Hội đồng thi đua khen thưởng sẽ không xét thi đua đối với đơn vị không nộp hồ sơ đúng hạn.

Các đơn vị vui lòng xem file đính kèm

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC