Đăng ký nhóm TTTN dành cho SV khóa 2013 và SV trả nợ (hệ ĐH)

Thứ năm - 01/09/2016 09:57

THÔNG BÁO
V/v đăng ký nhóm Thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên khóa 2013
và sinh viên trả nợ môn (hệ Đại học)
 
Khoa Công nghệ thông tin trân trọng thông báo đến sinh viên khóa 2013 và sinh viên trả nợ môn (hệ Đại học) thời gian đăng ký nhóm Thực tập tốt nghiệp năm học 2016 – 2017 như sau:
 
  • Thời gian đăng ký:
  • Sinh viên khóa 2013: Sinh viên đăng ký cho lớp trưởng. Lớp trưởng tổng hợp danh sách theo mẫu và gửi về văn phòng khoa trước ngày 08/09/2016.
  • Sinh viên trả nợ môn: Sinh viên mang theo bảng photo biên lai học phí, đăng ký trực tiếp tại văn phòng khoa trước ngày 10/09/2016.
  • Quy định đăng ký nhóm:
  • Mỗi nhóm 02 sinh viên.
  • Trường hợp sinh viên không chọn được nhóm khoa sẽ tự động ghép nhóm cho sinh viên.
 
Trân trọng./.
 
                                                                                               KT. TRƯỞNG KHOA
                                                                                              PHÓ TRƯỞNG KHOA
 
                                                                                                             (đã ký)
 
                                                                                                    Tôn Quang Toại

Nguồn tin: VP. Khoa CNTT

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC