Khoa Quan hệ Quốc tế: Thông báo về việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học cho sinh viên năm học 2019-2020

Thứ hai - 28/10/2019 14:11

Nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập của sinh viên, hình thành năng lực tự học cho sinh viên, tạo điều kiện cho các sinh viên có cơ hội tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học và giải quyết một số vấn đề của khoa học và thực tiễn khoa QHQT phát động và triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020. Cụ thể như sau:
 
1. Chủ đề:                             “Mạng xã hội – công cụ hỗ trợ hiệu quả cho việc học
                                                         và phát triển của sinh viên khoa QHQT”.
Các chủ đề tham luận gợi ý như sau:
 • Áp dụng các trang mạng xã hội trong việc học và dạy.
 • Áp dụng các Apps ứng dụng phục vụ cho việc học, làm việc đội nhóm, quản lý lớp,…
 • Áp dụng các kênh tìm tài liệu phục vụ việc học.
 • Áp dụng các trang mạng xã hội trong việc mua, bán giao dịch online
 • Truyền thông, tiếp thị , PR kỹ thuật số
 • Phát triển hình ảnh cá nhân, Khoa, Trường nhằm tác động tích cực đến xã hội, nhà tuyển dụng,…
 • Cơ hội việc làm
 • Mặt trái của mạng xã hội ảnh hưởng đến nhân cách sinh viên, thanh niên
 • Tính hiệu quả của mạng xã hội trong việc giao tiếp, ứng xử nhân cách của sinh viên, thanh niên.
 • Mạng xã hội và các vấn đề đối ngoại, ngoại giao
 • Các vấn đề khác
2. Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Anh

3.  Thời gian đăng ký : từ ngày thông báo đến hết ngày 15/11/2019 đăng ký qua link: https://bit.ly/2Mk0QHq
 
 
4. Ngày hướng dẫn tập huấn :   
            - Thời gian: 10g30 ngày 25/11/2019
- Địa điểm: Phòng Hội thảo
                                                                          Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh
- Sinh viên được hướng dẫn, định hướng chọn đề tài, cách trình bày, tìm tài liệu, cách viết,…
- Trong quá trình viết sinh viên sẽ được hướng dẫn và giải đáp thắc mắc.
5.  Thời gian và địa điểm tổ chức:
- Thời gian: Tháng 16/4/2020
- Địa điểm: Phòng Hội thảo,
                                                                       Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh
4. Yêu cầu bài viết & thể lệ bài viết:
Bài viết từ 8-12 trang khổ giấy A4, font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13, cách dòng 1.5 và không cách đoạn 1 dòng trắng. Lề trái 3cm, lề phải /trên/dưới 2cm. yêu cầu trích dẫn tài liệu tham khảo rõ ràng, minh bạch (Tham khảo “Định dạng trách dẫn APA 6th”).
 
Kết cấu bài viết bao gồm: (i)Tựa đề bài viết,  tên tác giả, nơi học tập, số điện thoại và email liên hệ;(ii) Tóm tắt bài viết và từ khóa ; (iii) tóm tắt bài viết và từ khóa .
 5. Cách thức gửi bài:
Sinh viên gửi bài viết qua email: hoithaokhoahocdir@huflit.edu.vn trước ngày 25/3/2020.
Các bài viết sẽ được biên tập và chỉnh sửa trước khi đăng trong Kỷ yếu Hội thảo và sinh viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành nghiên cứu khoa học sinh viên.
 
            Đề nghị sinh viên nhiệt tình tham gia đăng ký và viết bài để trau dồi, phát triển bản thân, cũng như đẩy mạnh vai trò nghiên cứu khoa học trong sinh viên của khoa Quan hệ quốc tế.
 
Trân trọng
                                                                                          LÃNH ĐẠO KHOA
                                                                                                   (Đã ký)
                                                                                             VŨ QUỐC ANH
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Kim Chi

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC