Tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học Năm 2017

Thứ tư - 08/11/2017 18:25

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
NĂM 2017
 
Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 hệ vừa làm vừa học năm 2017, cụ thể như sau:

I. NGÀNH ĐÀO TẠO, MÔN THI, HÌNH THỨC HỌC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO
Ngành tuyển sinh Môn thi (02 môn) Hình thức học/Thời gian đào tạo
Ngôn ngữ Anh
  • Đọc tiếng Anh
  • Viết tiếng Anh
Buổi tối tập trung / 2,5 năm
 
* Ghi chú:
Đào tạo theo học chế tín chỉ.
Văn bằng tốt nghiệp: Bằng đại học hệ VLVH.
 
II. ĐIỀU KIỆN DỰ THI, ƯU TIÊN, MIỄN THI:
Thí sinh đã có bằng đại học thứ 1 (tính đến thời điểm dự thi).
Miễn thi tuyển: Thí sinh thuộc một trong hai trường hợp sau:
  • Thí sinh đã tốt nghiệp hệ chính quy do Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh cấp bằng, có bằng thứ nhất cùng nhóm ngành với ngành đăng ký dự tuyển bằng 2.
  • Thí sinh đã tốt nghiệp đại học (bằng 1) hệ chính quy các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ (xem chi tiết thông tư 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27/4/2010 và thông tư 32/2013/TT-BGDĐT ngày 8/5/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học).
III. THỦ TỤC DỰ TUYỂN
Mỗi thí sinh nộp 01 bộ hồ sơ dự tuyển/ngành đăng ký tại Phòng Đào tạo; bộ hồ sơ gồm có:
1. Phiếu dự tuyển (theo mẫu, nhận tại phòng Đào tạo);
2. Bản sao bằng tốt nghiệp, bảng điểm đại học bằng 1 có thị thực (đối với thí sinh tốt nghiệp bằng 1 bậc liên thông trình độ cao đẳng lên đại học phải nộp thêm 01 bản sao bảng điểm, bằng tốt nghiệp cao đẳng có thị thực);
3. Một (01) bản sao giấy khai sinh;
4. Bốn (04) ảnh màu mới chụp khổ 3x4 (ghi rõ họ và tên, năm sinh phía sau ảnh);
5. Một (01) giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (được cấp trong vòng 06 tháng tính đến ngày dự thi);
IV. TỔ CHỨC TUYỂN SINH
1. Điều kiện trúng tuyển:
Thí sinh trúng tuyển là những thí sinh có đủ điều kiện dự thi, đã dự thi đủ số môn quy định, không có môn nào bị điểm không (0) và đạt điểm chuẩn.
2. Thời gian thu nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/11/2017.
3. Lệ phí mua hồ sơ: 50.000 đ/hồ sơ (đóng tại phòng Đào tạo).
4. Lệ phí thi tuyển (đóng tại phòng Quản trị - Tài vụ): 600.000 đồng/thí sinh
5. Thời gian thi tuyển (dự kiến): 16 – 17/12/2017.
6. Ôn tập: từ ngày 21/11 – 10/12/2017. Mỗi môn hướng dẫn ôn tập 15 tiết.
7. Lệ phí ôn tập (đóng tại phòng Quản trị - Tài vụ): 1.000.000 đồng/thí sinh

Mọi vấn đề liên quan đến tuyển sinh, thí sinh vui lòng liên hệ trực tiếp:
Phòng Đào tạo, Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: 155 Sư Vạn Hạnh nối dài, P.13 – Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 38 629 232, số nội bộ 108, 109.
Email: daotao@huflit.edu.vn.

 
Nơi nhận:
- Các Phó Hiệu trưởng;
- Các đơn vị Phòng, Ban, Khoa;
- Niêm yết website;
- Lưu VT, phòng ĐT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 (đã ký)
 
TS. Trần Quang Nam
 
 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC