Thông báo Về việc thay đổi thời gian sinh hoạt công dân đầu năm học 2017 – 2018 đối với sinh viên năm III, khoá 2015

Thứ sáu - 11/08/2017 16:49

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG CHÍNH TRỊ - TỔ CHỨC –
CÔNG TÁC SINH VIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2017
 
 
THÔNG BÁO
Về việc thay đổi thời gian sinh hoạt công dân đầu năm học 2017 – 2018
đối với sinh viên năm III, khoá 2015
 
            Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, Phòng CT-TC-CTSV thông báo về việc thay đổi thời gian sinh hoạt công dân đầu năm học 2017 – 2018 đối với sinh viên năm III, khoá 2015 so với Lịch sinh hoạt đã ban hành ngày 14/7/2017, cụ thể như sau:
           -Thời gian: từ ngày 11/9 – 15/9/2017 (Lịch trước đây là 28/8 – 01/9/2017)
             (Xem chi tiết trong lịch sinh hoạt cụ thể ban hành ngày 03/8/2017 tại đây)
          -Địa điểm: Hội trường HUFLIT (lầu 6, 155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P. 131, Q.10, TP.HCM)  
 
 
 
TRƯỞNG PHÒNG
 
(đã ký)
 
 
Phạm Hồng Kỳ
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Phòng Chính trị - Tổ chức - Công tác Sinh viên

Nguồn tin: Phòng CT-TC-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC