Thông báo về việc phát thẻ BHYT đối với sinh viên năm 1

Thứ ba - 29/10/2019 14:31

Hiện nay, thẻ Bảo Hiểm Y Tế của sinh viên năm 1 đã có. Phòng Chính Trị-Tổ Chức-Công Tác Sinh Viên thông báo đến lớp trưởng và bí thư các lớp liên hệ Phòng Y Tế để nhận thẻ cho sinh viên lớp mình.

1. Thời gian và địa điểm:

  • Thời gian: Từ 8h00 đến 16h30p (nghỉ từ 11h30 đến 14h) ngày 01/11 đến hết ngày 11/11/2019.

  • Địa điểm : 

              +   Phòng y tế cơ sở Sư Vạn Hạnh.

              +   Phòng Y Tế cơ sở Cao Thắng (đối với sinh viên khoa QTKD) 

2. Thực hiện :

      -   Lớp trưởng, bí thư lập danh sách của lớp mình mang đến địa điểm nhận thẻ BHYT.
      -   Sau khi nhận thẻ, sinh viên phát hiện thông tin in trên thẻ có sai lệch hoặc đã đóng tiền mà không có thẻ thì liên hệ trực tiếp Phòng y tế để chỉnh sửa và bổ sung, thời gian từ  ngày 12/11 đến ngày 19/11/2019. Sau thời gian trên bộ phận Y Tế không giải quyết mọi vấn đề liên quan đến Bảo Hiểm Y Tế. 
     -  Đề nghị các khoa, văn phòng Đoàn thông báo sinh viên đến nhận thẻ đúng ngày./.

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC