Thông báo về việc phát thẻ bảo hiểm y tế đối với sinh viên năm 2,3,4.

Thứ hai - 07/01/2019 10:34

Hiện nay, thẻ Bảo Hiểm Y Tế của sinh viên năm 2.3.4 và số sinh viên năm 1 còn lại đã có. Phòng Chính Trị-Tổ Chức-Công Tác Sinh Viên thông báo đến lớp trưởng và bí thư các lớp liên hệ Phòng Y Tế (cơ sở Sư Vạn Hạnh) để nhận thẻ cho sinh viên lớp mình.

1. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: Từ ngày 07/01 đến ngày 14/01/2019
- Thứ 2 đến thứ 6 : thời gian phát thẻ từ 8h15p đến 20h (nghỉ từ 11h30 đến 14h)
- Ngày thứ 7 và chủ nhật : thời gian phát thẻ từ 8h15p đến 16h (nghỉ từ 11h30 đến 14h)
 - Địa điểm: tại phòng sảnh B và Phòng y tế cơ sở Sư Vạn Hạnh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2. Thực hiện :

-   Lớp trưởng, bí thư lập danh sách của lớp mình mang đến địa điểm nhận thẻ BHYT.
-   Sau khi nhận thẻ, sinh viên phát hiện thông tin in trên thẻ có sai lệch hoặc đã đóng tiền mà không có thẻ thì liên hệ trực tiếp Phòng y tế để chỉnh sửa và bổ sung, thời gian từ  ngày 15/01 đến ngày 21/01/2019. Sau thời gian trên bộ phận Y Tế không giải quyết mọi vấn đề liên quan đến Bảo Hiểm Y Tế.
-    Đề nghị các khoa, văn phòng Đoàn thông báo sinh viên đến nhận thẻ đúng ngày./.

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

 Từ khóa: BHYT

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC