Thông báo về việc nhận tiền học bổng Chính sách của sinh viên là con CB-GV-NV cơ hữu đang công tác tại trường; anh (chị), em ruột đang học tại trường; sinh viên khuyết tật và sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt năm học 2018 – 2019

Thứ hai - 30/09/2019 14:49

              Căn cứ Quy chế Công tác Sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM ban hành kèm theo quyết định số 341/QĐ-ĐNT ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM;
Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-ĐNT ngày 05 tháng 6 năm 2017 về việc ban hành Quy định mức học bổng chính sách dành cho sinh viên là con Cán bộ - Nhân viên - Giảng viên cơ hữu đang công tác trại trường; anh (chị), em ruột đang học tại trường; sinh viên khuyết tật và sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt;
             Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-ĐNT ngày 18 tháng 9 năm 2019 về việc trao học bổng Chính sách dành cho sinh viên năm học 2018 – 2019,
Trường thông báo đến các sinh viên được nhận học bổng Chính sách năm học 2018 - 2019 (danh sách ban hành kèm theo quyết định số: 325/QĐ-ĐNT, ngày 18/9/2019) như sau:

           - Thời gian: từ ngày 04/10/2019 đến ngày 18/10/2019
           - Địa điểm: Phòng Quản trị Tài vụ, 155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P.13, Q.10
           - Cách thức nhận tiền học bổng: khi đến nhận sinh viên mang theo thẻ sinh viên.        

           Đề nghị Ban Chủ nhiệm các khoa/bộ môn có biện pháp thông báo với sinh viên. Sau thời hạn trên Trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào.
             Trân trọng./.

*D
anh sách ban hành kèm theo quyết định số: 325/QĐ-ĐNT, ngày 18/9/2019

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC