Thông báo về việc đăng ký nơi khám chữa bệnh và sử dụng BHYT đối với sinh viên năm 2, 3, 4

Thứ sáu - 23/11/2018 10:53

  • Đối với sinh viên có nguyện vọng đăng ký nơi khám chữa bệnh, tham khảo danh mục khám chữa bệnh quý 1 năm 2019 trên website của Bảo Hiểm Xã Hội ( BHXHTPHCM à “ danh mục”  à “ cơ sở KCB tại TPHCM nhận đăng ký  KCB ban đầu ” à “ quý I năm 2019 ” )
  • Đối với sinh viên không có nhu cầu đăng ký nơi khám chữa bệnh thì vẫn sử dụng thẻ đã cấp trong năm học 2017-2018.
Thời gian và địa điểm đăng ký: từ ngày 22/11/2018 đến ngày 29/11/2018 tại  phòng y tế cơ sở Sư Vạn Hạnh.
 Sau thời gian trên Bộ phận y tế không giải quyết các vấn đề liên quan.

Lưu ý: những sinh viên nào năm trước đã đăng ký những bệnh viện tuyến trung ương thì photocopy thẻ cũ nộp về Phòng y tế để gia hạn.

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC