Thông báo về lịch “Tuần Sinh hoạt Công dân – Sinh viên” năm học 2019 – 2020 (Dành cho Sinh viên năm II, III và IV – Khóa 2018, 2017 và 2016)

Thứ tư - 10/07/2019 11:14


        Căn cứ theo Kế hoạch số 26/KH-ĐNT ngày 08/7/2019 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2019 – 2020, Phòng CT-TC-CTSV thông báo đến các Khoa, Bộ môn nội dung và lịch sinh hoạt cụ thể như sau:
I. NỘI DUNG SINH HOẠT:
    1. Chuyên đề 1: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chuyên đề năm 2019
   (Phụ trách: Khoa LLCT)

   2. Chuyên đề 2: Các quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan đến sinh viên;
(Phụ trách: Bộ môn Luật)

   3. Chuyên đề 3: Tình hình sinh viên năm học 2018-2019. Những yêu cầu trong công tác sinh viên năm học 2019-2020
  (Phụ trách: Phòng CT-TC-CTSV)

   4. Chuyên đề 4: Tình hình sinh viên năm học 2018-2019. Những yêu cầu trong công tác đào tạo năm học 2019-2020
  (Phụ trách: Phòng Đào tạo)

  5. Chuyên đề 5: Đối thoại và triển khai công tác năm học của khoa, bộ môn
  (Phụ trách: Khoa, Bộ môn đào tạo).


II. LỊCH SINH HOẠT
STT KHOA KHÓA THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
1 Ngôn ngữ và Văn hóa phương Đông SV. Năm II – Khóa 2018 7g30 – 17g15 ngày 02/8/2019 Hội trường lầu 6
SV. Năm III – Khóa 2017 7g30 – 17g15 ngày 17/7/2019 (Chuyên ngành Nhật Bản)
7g30 – 17g15 ngày 18/7/2019 (Chuyên ngành Hàn Quốc)
Hội trường lầu 6
SV. Năm IV – Khóa 2016 7g30 – 17g15 ngày 06/10/2019 Hội trường lầu 6
2 Công nghệ thông tin SV. Năm II – Khóa 2018 7g30 – 17g15 ngày 03/8/2019 Hội trường lầu 6
SV. Năm III – Khóa 2017 7g30 – 17g15 ngày 19/7/2019 Hội trường lầu 6
SV. Năm IV – Khóa 2016 7g30 – 17g15 ngày 29/8/2019 Hội trường lầu 6
3 Quản trị
kinh doanh
SV. Năm II – Khóa 2018 7g30 – 17g15 ngày 01/8/2019 Hội trường lầu 6
SV. Năm III – Khóa 2017 7g30 – 17g15 ngày 15/7/2019 (Chuyên ngành KD)
7g30 – 17g15 ngày 16/7/2019 (Chuyên ngành KQ)
Hội trường lầu 6
SV. Năm IV – Khóa 2016 7g30 – 17g15 ngày 29/8/2019 Hội trường lầu 6
4 Du lịch – Khách sạn SV. Năm II – Khóa 2018 7g30 – 17g15 ngày 31/7/2019 Hội trường lầu 6
SV. Năm III – Khóa 2017 7g30 – 17g15 ngày 17/7/2019 Hội trường lầu 6
SV. Năm IV – Khóa 2016 7g30 – 17g15 ngày 06/10/2019 Hội trường lầu 6
5 Kinh tế - Tài chính SV. Năm II – Khóa 2018 7g30 – 17g15 ngày 31/7/2019 Hội trường lầu 6
SV. Năm III – Khóa 2017 7g30 – 17g15 ngày 18/7/2019 Hội trường lầu 6
SV. Năm IV – Khóa 2016 7g30 – 17g15 ngày 30/8/2019 Hội trường lầu 6
6 Quan hệ
quốc tế
SV. Năm II – Khóa 2018 7g30 – 17g15 ngày 03/8/2019 Hội trường lầu 6
SV. Năm III – Khóa 2017 7g30 – 17g15 ngày 16/7/2019 Hội trường lầu 6
SV. Năm IV – Khóa 2016 7g30 – 17g15 ngày 06/10/2019 Hội trường lầu 6
7 Bộ môn Luật SV. Năm II – Khóa 2018 7g30 – 17g15 ngày 02/8/2019 Hội trường lầu 6
SV. Năm III – Khóa 2017 7g30 – 17g15 ngày 15/7/2019 Hội trường lầu 6
SV. Năm IV – Khóa 2016 7g30 – 17g15 ngày 30/8/2019 Hội trường lầu 6
8 Ngoại ngữ SV. Năm II – Khóa 2018
7g30 – 17g15 ngày 06/8/2019 (A11801-A11810,  TV1801-TV1803)
7g30 – 17g15 ngày 07/8/2019 (A21801-A21810,  A31801-A31810)
7g30 – 17g15 ngày 08/8/2019 (A41801-A41810)
Hội trường lầu 6
SV. Năm III – Khóa 2017 7g30 – 17g15 ngày 19/7/2019
(SV ngành Ngôn ngữ Trung TV2017)
 
7g30 – 17g15 ngày 20/7/2019
(TA2017)
 
7g30 – 17g15 ngày 21/7/2019
(SA2017, BA2017, HA2017, AT2017)
Hội trường lầu 6
SV. Năm IV – Khóa 2016 7g30 – 17g15 ngày 30/8/2019 Hội trường lầu 6

Lưu ý:
      - Sinh viên có mặt trước 15 phút để điểm danh
      - Sinh viên sinh hoạt chuyên đề 5 theo từng Khoa/Bộ môn riêng theo lịch sẽ thông báo sau
      - Sinh viên sẽ đăng ký chọn thời gian 01 buổi sinh hoạt chuyên đề 6 theo lịch do Trung tâm Truyền thông – Quan hệ doanh nghiệp sắp xếp và thông báo sau. Dự kiến có 03 buổi chuyên đề 6 sẽ được tổ chức trong tháng 10/2019.

Tác giả bài viết: Phòng CT-TC-CTSV

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC