Thông báo tổ chức tập huấn đăng ký môn học cho sinh viên khóa 2016

Thứ sáu - 14/04/2017 15:27

THÔNG BÁO
TẬP HUẤN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CHO SINH VIÊN NĂM 1 (KHÓA 2016)
 
1. Nội dung:
Hướng dẫn cho sinh viên năm 1 (khóa 2016) thực hiện tốt việc đăng ký môn học từ năm học 2017 – 2018 trở đi.
Buổi tập huấn được tổ chức có 02 phần, cụ thể như sau:
 • Phần 1: Hướng dẫn các bước đăng ký môn học trực tuyến
 • Phần 2: Thảo luận, giải đáp thắc mắc
2. Đối tượng tham dự: Tất cả sinh viên năm 1 (khóa 2016) bậc đại học chính quy.
3. Thời gian – Địa điểm:
 • Thời gian: 04 buổi, từ ngày 22/4/2017 đến ngày 28/4/2017
STT Khoa / Bộ môn Phụ trách quản lý SV
Buổi 1: 13h30 – 16h30, thứ Bảy, ngày 22/4/2017
 •  
Ngoại ngữ Trợ lý đào tạo khoa
Buổi 2: 13h30 – 16h30, thứ Hai, ngày 24/4/2017
 •  
Đông Phương Trợ lý đào tạo khoa
 •  
Bộ môn Luật Trợ lý đào tạo khoa
 •  
Quan hệ quốc tế Trợ lý đào tạo khoa
Buổi 3: 13h30 – 16h30, thứ Ba, ngày 25/4/2017
 •  
Quản trị kinh doanh quốc tế Trợ lý đào tạo khoa
 •  
Kinh tế - Tài chính Trợ lý đào tạo khoa
Buổi 4: 13h30 – 16h30, thứ Sáu, ngày 28/4/2017
 •  
Du lịch – Khách sạn Trợ lý đào tạo khoa
 •  
Công nghệ thông tin Trợ lý đào tạo khoa
      
Lưu ý: Trường hợp sinh viên có giờ học trùng với buổi tập huấn dành cho sinh viên Khoa thì có thể tham dự các buổi tập huấn khác theo lịch trên để đảm bảo quyền lợi của mình.
 • Địa điểm: Hội trường lầu 6, trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh.
  TL. HIỆU TRƯỞNG
Trưởng Phòng Đào tạo
 
(đã ký)

Nguyễn Phước Đại
 
 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC