Thông báo thay đổi lịch thi môn Tin học đại cương (1010083) HKI năm học 2018 - 2019

Thứ ba - 18/12/2018 09:18

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I (2018-2019) môn Tin học đại cương (1010083) ngày thi 31/12/2018, ca thi 09g30 đã được thay đổi, cụ thể như sau:​​

Sinh viên vui lòng xem lịch thi thay đổi tại đây.
Danh sách phòng thi thay đổi.

Trân trọng.

Nguồn tin: Ban Khảo thí

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC