Thông báo lịch thi bổ sung ngày 25.12 và 26.12.2017

Thứ tư - 03/01/2018 15:20

THÔNG BÁO
Lịch thi bổ sung cho ngày 25/12 - 26/12/2017
 
  • Căn cứ lịch thi học kỳ 1 (2017-2018) đã ban hành ngày 04/12/2017
  • Căn cứ nội dung thông báo hỏa tốc nghỉ bão số 78/TB-ĐNT ngày 25/12/2017. Trường thông báo lịch thi bổ sung cho ngày thi 25, 26/12/2017 cụ thể như sau:
1. Tất cả các môn thi diễn ra vào buổi chiều, tối ngày 25/12/2017 sẽ được tổ chức vào ngày 15/01/2018;
2. Tất cả các môn thi diễn ra vào ngày 26/12/2017 sẽ được tổ chức vào ngày 16/01/2018;
3. Giờ thi, phòng thi, danh sách thi không thay đổi, sinh viên vui lòng xem lại danh sách thi trên website http://daotao.huflit.edu.vn.

Trân trọng./.
 
Nơi nhận:
  • Các khoa, bộ môn;
  • Ban Khảo thí, Ban ĐBCL và TTGD;
  • Website;
  • Lưu: P. Đào tạo.
TRƯỞNG PHÒNG
 
 đã ký 
 
 
Nguyễn Phước Đại
 Từ khóa: bổ sung

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC