Thông báo lịch đăng ký môn học học kỳ 1 - năm học 2018 - 2019

Thứ tư - 25/07/2018 08:41

          Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy về việc đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau:
 
1. Yêu cầu
 • Tất cả sinh viên đăng ký môn học, bao gồm môn trả nợ thuộc khóa trước trên website http://daotao.huflit.edu.vn đúng thời gian quy định bên dưới.
 • Sinh viên tham khảo danh sách các môn học được mở trong học kỳ này trên trang web daotao.huflit.edu.vn (Menu Xem CTĐT).
 • Chỉ đăng ký các môn học thuộc chương trình đào tạo của ngành, bậc học (lưu ý đăng ký đúng mã môn học).
 • Các môn chung bao gồm các môn Ngoại ngữ 2, Lý luận chính trị, Tin học đại cương (dành cho sinh viên không chuyên - mã môn 1010083), Thực hành văn bản tiếng Việt, Phương pháp luận sáng tạo, Cơ sở văn hóa Việt Nam: có cùng mã môn học thì sinh viên có thể đăng ký sang Khoa khác.
 • Sinh viên nghiên cứu thật cẩn trọng thời khóa biểu được công bố trước ngày đăng ký môn học (Xem ở menu “Xem TKB” website daotao.huflit.edu.vn).
 • Số lượng môn học cần đăng ký trong một học kỳ là tối thiểu theo chương trình đào tạo (niêm yết trong chỉ nam của khóa học).
 • Do mỗi nhóm môn học có giới hạn về sĩ số, nếu hết chỗ hệ thống sẽ không chấp nhận việc đăng ký môn học của sinh viên, sinh viên phải chọn nhóm khác để đăng ký.
 • Sinh viên không được phép đăng ký học trùng thời khóa biểu.
 • Sau khi đăng ký môn học, sinh viên theo dõi thông báo đóng học phí từ Phòng Quản trị - Tài vụ trên website của Trường.
 • Nhà trường không giải quyết các trường hợp sinh viên đăng ký sai quy định, quá thời gian đăng ký môn học.
 • Sinh viên nợ học phí sẽ không được phép đăng ký môn học.
 
2. Đối tượng
 • Toàn bộ sinh viên năm 2, 3, 4.
 • Sinh viên hết khóa học, còn thời gian được phép học trả nợ môn.
3. Lịch trình đăng ký môn học
3.1. Sinh viên chính khóa (Đại học từ khóa 2015)
STT KHOA THỜI GIAN NỘI DUNG
NĂM 2 – KHÓA 2017
1 Đông Phương 2017 20h00 ngày 02/08/2018
đến
15h00 ngày 03/08/2018
Đăng ký các môn học thuộc năm 2
2 Bộ môn Luật 2017
3 Quan hệ quốc tế 2017 20h00 ngày 03/08/2018
đến
15h00 ngày 04/08/2018
4 Du lịch – Khách sạn 2017
5 Quản trị kinh doanh 2017 20h00 ngày 04/08/2018
đến
15h00 ngày 05/08/2018
6 Kinh Tế - Tài chính 2017 20h00 ngày 06/08/2018
đến
15h00 ngày 07/08/2018
7 Công nghệ thông tin 2017
8 Ngoại ngữ 2017 20h00 ngày 07/08/2018
đến
15h00 ngày 09/08/2018
NĂM 3 – KHÓA 2016
9 Ngoại ngữ 2016 20h00 ngày 14/08/2018
đến
15h00 ngày 15/08/2018
Đăng ký các môn thuộc năm 3
và các môn trả nợ thuộc năm 2
10 Bộ môn Luật 2016 20h00 ngày 15/08/2018
đến
15h00 ngày 16/08/2018
11 Công nghệ thông tin 2016
12 Đông Phương 2016 20h00 ngày 16/08/2018
đến 15h ngày 17/08/2018
13 Du lịch – Khách sạn 2016
14 Quản trị kinh doanh 2016 20h00 ngày 17/08/2018
đến
15h00 ngày 18/08/2018
15 Quan hệ quốc tế 2016 20h00 ngày 18/08/2018
đến
15h00 ngày 19/08/2018
16 Kinh tế - Tài chính 2016
NĂM 4 – KHÓA 2015
17 Quản trị kinh doanh 2015 20h00 ngày 21/08/2018
đến
15h00 ngày 22/08/2018
Đăng ký các môn thuộc năm 4
và các môn trả nợ thuộc năm 2, 3
18 Bộ môn Luật 2015
19 Du lịch khách sạn 2015 20h00 ngày 22/08/2018
đến
15h00 ngày 23/08/2018
20 Đông Phương 2015
21 Quan hệ quốc tế 2015 20h00 ngày 23/08/2018
đến
15h00 ngày 24/08/2018
22 Kinh tế - Tài chính 2015
23 Công nghệ thông tin 2015
24 Ngoại ngữ 2015 20h00 ngày 24/08/2018
đến
15h00 ngày 25/08/2018
 


3.2. Sinh viên đăng ký trả nợ môn và đăng ký trễ hạn bổ sung:
STT ĐỐI TƯỢNG THỜI GIAN NỘI DUNG
1 - Sinh viên đại học các khóa 2015, 2016, 2017 chưa đăng ký môn học hoặc đăng ký thiếu môn hoặc đăng ký trả nợ/cải thiện các môn thuộc năm 1 20h00 ngày 26/08/2018
Đến
23h00 ngày 29/08/2018
Đăng ký các
môn học
thuộc học kỳ 1
năm học
2018-2019
2 - Sinh viên bậc đại học khoá 2014, cao đẳng khoá 2015 trở về trước còn điều kiện được phép trả nợ môn
 
Lưu ý quan trọng:
 • Trường hợp sinh viên đăng ký bổ sung chỉ được phép đăng ký thêm môn học, KHÔNG được phép thay đổi, xóa môn học đã đăng ký trước đó.
 • Khung thời gian đăng ký mỗi ngày từ 20h00 đến 23h00, 08h00 đến 15h00.
4. Thời gian rớt bớt học phần
 • Sinh viên nộp đơn rút bớt học phần tại phòng Đào tạo từ ngày 03/09/2018 đến ngày 14/09/2018 (theo mẫu đăng tải ở mục Các biểu mẫu sinh viên trên website). Sau thời gian này, Trường không tiếp nhận đơn để giải quyết.
 • Sinh viên xem kết quả rút bớt học phần bằng cách đăng nhập xem thời khóa biểu cá nhân trên trang web http://daotao.huflit.edu.vn từ ngày 18/09/2018.

Nguồn tin: Phòng Đào tạo

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC