Thông báo đăng ký dự thi tốt nghiệp đợt tháng 07/2018

Thứ sáu - 15/06/2018 10:06

I.  ĐỐI TƯỢNG
  • Sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng chính qui (khoá 2009 về trước), sinh viên Liên thông CĐ lên ĐH đã dự thi tốt nghiệp chưa đạt.
  • Sinh viên bậc Đại học Văn bằng 2.
II. TH TC ĐĂNG KÝ THI TT NGHIP:
 
Sinh viên đăng ký thi theo mẫu (Download tại www.huflit.edu.vn Menu: Sinh  viên/Mẫu đơn sinh viên) nộp về Phòng Đào tạo trước 16h00 ngày 06/07/2018.
 
Trường sẽ thông báo Lịch thi tốt nghiệp sau khi thống kê được số lượng sinh viên đăng ký thi lại./.
 

Tác giả bài viết: Phòng Đào tạo

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC