Thông báo chương trình học bổng trao đổi sinh viên với Trường Universidad Catolica San Antonia de Murcia (UCAM)

Thứ tư - 16/05/2018 08:53

Thực hiện thỏa ước hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT) và Trường Đại học Universidad Catolica San Antonia de Murcia (UCAM), Tây Ban Nha; căn cứ Tờ trình số 161/TTr-ĐN ngày 13/7/2017 đã được Hiệu trưởng phê duyệt, Phòng Đối ngoại - Tổng hợp - Hành chính thông báo chương trình học bổng sinh viên trao đổi tại UCAM, cụ thể như sau:

-  Số lượng: 01 sinh viên

-  Điều kiện:
+ Là sinh viên năm 3 hoặc năm 4;
+ Điểm trung bình tích lũy (GPA) năm học 2017-2018 từ 7.5 trở lên;
+ Trình độ tiếng Anh: IELTS từ 6.0 trở lên (hoặc tương đương).
+ Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của Trường.

-  Thời gian học: từ tháng 10/2018 đến tháng 4/2019 (học kỳ mùa thu)

-  Hồ sơ cần phải nộp:
 + Đơn đăng ký nhập học (theo mẫu đính kèm);
 + Giấy cam kết học tập (theo mẫu đính kèm);
 + Giấy chứng nhận sinh viên (dịch thuật tiếng Anh, công chứng);
 + Bảng điểm quá trình học (dịch thuật tiếng Anh, công chứng);
 + Bản sao hộ chiếu;
 + Bản sao chứng chỉ IELTS (hoặc tương đương);
 + Hình thẻ (3.5cm x 4.5cm): 4 tấm.

-  Giá trị học bổng: bao gồm học phí và sinh hoạt phí.

-  Chương trình đào tạo: sinh viên được khuyến khích đăng ký từ 24 đến 30 tín chỉ (ETC) cho mỗi học kỳ (theo danh sách môn học đính kèm); đồng thời sinh viên trao đổi sẽ được tham dự hai khóa đào tạo tiếng Tây Ban Nha (02 tín chỉ trước khi vào học và 4 tín chỉ trong suốt thời gian học); sinh viên cũng được khuyến khích tham gia khóa học hè ngắn hạn về ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha (Lengua Española y Cultura Hispánica).

-  Kết thúc khóa học, sinh viên trao đổi HUFLIT sẽ được chuyển điểm nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định của Trường. Sinh viên nên liên hệ Văn phòng Khoa để được tư vấn khi lựa chọn môn học.

-  Nghĩa vụ tài chính: Sinh viên được chọn nhận học bổng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với HUFLIT như sau:
 + Đóng học phí học kỳ I năm học 2018-2019 tại HUFLIT;
 + Đóng lệ phí du học: 20.000.000 đồng.

-   Hình thức và thời gian đăng ký:
Hình thức đăng ký: đăng ký trực tiếp tại Phòng Đối ngoại - Tổng hợp - Hành chính. Thông tin chi tiết liên hệ: ông Lê Thế Hiển, chuyên viên đối ngoại, điện thoại: 0914378388, email:lethehien@huflit.edu.vn.
Thời hạn đăng ký: trước 12:00 ngày 21/5/2018
Phòng Đối ngoại - Tổng hợp - Hành chính trân trọng thông báo các sinh viên có quan tâm đăng ký tham gia chương trình nêu trên./.

Hồ sơ đính kèm:
1. Chương trình khóa học
2. Mẫu đơn đăng ký
3. Cam kết học tập
 

Tác giả bài viết: Phòng ĐN-TH-HC

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC