Thông báo Chương trình học bổng Mercer Mettl Emerging Leaders Scholarship 2019

Thứ năm - 15/08/2019 09:07

Căn cứ thông tin của công ty Mercer Mettl, Ấn Độ, Phòng Đối ngoại - Tổng hợp - Hành chính trân trọng thông báo Chương trình học bổng Mercer Mettl Emerging Leaders Scholarship 2019, cụ thể như sau:
- Số lượng và giá trị học bổng: 3 suất, 2000 USD/suất
- Đối tượng, điều kiện:
 + Sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đằng;
 + Điểm trung bình tích lũy (GPA) từ 3.5/4.0 trở lên;
 + Lưu ý: Sinh viên năm nhất không được tham gia chương trình.
- Thời gian nhận đơn đăng ký: từ ngày 02/4/2019 đến ngày 16/12/2019
- Quy trình xét chọn:
 + Sau khi kết thúc thời gian đăng ký, mỗi ứng viên sẽ được đánh giá hai lần theo thang điểm từ 1-10 dựa trên phản hồi trên mẫu đơn xin học bổng về các kỹ năng lãnh đạo như phát triển con người, tư duy kinh doanh, ảnh hưởng xã hội, tư duy phản biện, v.v.;
 + Dựa vào kết quả học tập và các sáng kiến ​​xã hội khác, giám khảo sẽ lựa chọn ra danh sách 5 ứng viên có số điểm cao nhất;
 + Sau đó, hội đồng giám khảo sẽ chọn ra 3 ứng viên cuối cùng;
 + 3 ứng viên nhận học bổng sẽ được công bố trên website của Mercer Mettl.
 
Thông tin chi tiết và cách thức tham gia chương trình, ứng viên tham khảo tại website: https://mettl.com/pages/scholarship-for-emerging-leaders/ 
Phòng Đối ngoại - Tổng hợp - Hành chính trân trọng thông báo đến sinh viên có quan tâm đăng ký tham dự./.

Tác giả bài viết: Phòng ĐN-TH-HC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC