LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HKI - ĐỢT 2 (2018-2019) VĂN BẰNG 2 & LTĐT

Thứ năm - 22/11/2018 10:09

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thông báo lịch thi kết thúc học phần dành cho các lớp văn bằng 2 và liên thông đại học HKI - Đợt 2 (2018-2019), cụ thể như sau:

Sinh viên vui lòng xem lịch thi tại đây.

Danh sách phòng thi

Danh sách phòng thi

Trân trọng.

 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC