LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC THẠC SĨ QTKD NĂM 2017

Thứ tư - 28/06/2017 11:23

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
BAN KHOA HỌC – HỢP TÁC – ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
 
LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC
CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 5
Thời gian bắt đầu: 18h00 - 21h00 (Phòng B32) ; Khu B - Lầu 3
Địa chỉ: 155 Sư Vạn Hạnh (nối dài),  Phường 13, Quận 10, TP.HCM
Tuần THỜI GIAN Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
1 26/06  - 01/07 Kinh tế
vi mô
 
Kinh tế
vi mô
 
Kinh tế
vi mô
 
Kinh tế
vi mô
 
Kinh tế
vi mô
 
 
Kinh tế
vi mô
 
2 03/07 - 08/07 Kinh tế
Vĩ mô
Kinh tế
Vĩ mô
Kinh tế
Vĩ mô
Kinh tế
Vĩ mô
Kinh tế
Vĩ mô
 
Kinh tế
Vĩ mô
3 10/7 - 15/07 Quản
trị học
Quản
trị học
Quản
trị học
Quản
trị học
Quản
trị học
 
Quản
trị học
 
4 17/07 - 22/07 Quản trị
Chiến lược
Quản trị
Chiến lược
Quản trị
Chiến lược
Quản trị
Chiến lược
Quản trị
Chiến lược
 
Quản trị
Chiến lược
 
5 24/07 - 29/07  
Quản trị
Nhân sự
 
 
Quản trị
Nhân sự
 
 
Quản trị
Nhân sự
 
 
Quản trị
Nhân sự
 
 
Quản trị
Nhân sự
 
 
Quản trị
Nhân sự
 
6 01/08 - 05/08  
Quản trị
Marketing
 
 
Quản trị
Marketing
 
 
Quản trị
Marketing
 
 
Quản trị
Marketing
 
 
Quản trị
Marketing
 
 
Quản trị
Marketing
 
7  
07/08 - 11/08
 
Thi
Kinh tế
vi mô
Thi
Kinh tế
vĩ mô
      Thi
Quản
trị học
        Thi
Quản trị
Chiến lược
        Thi
Quản trị nhân sự
       Thi
Quản trị Marketing
 
                                                                                                                       
 
 

Tác giả bài viết: (Ban KH-HT-SĐH)

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC