Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về chất lượng phục vụ của thư viện

Thứ năm - 06/06/2019 15:21

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-ĐNT ngày 06/06/2019, Ban Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục (ĐBCL&TTGD) sẽ tiến hành khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về chất lượng phục vụ của thư viện trong năm học 2018-2019.

Thời gian khảo sát: Từ ngày 06/06/2019 đến hết ngày 19/06/2019.

Đối tượng lấy ý kiến: : Tất cả sinh viên (SV) hệ đại học các khóa (Chính quy, Văn bằng 2, Vừa làm vừa học, Liên thông).
Phương thức khảo sát: khảo sát trực tuyến (SV truy cập vào đường dẫn https://tinyurl.com/yyqeme6m để đóng góp ý kiến về chất lượng phục vụ của thư viện).

 *Lưu ý: Quá thời hạn khảo sát nêu trên, hệ thống sẽ tự động đóng, SV sẽ không thể trả lời phiếu khảo sát. SV tham gia thực hiện khảo sát đầy đủ sẽ được cộng điểm rèn luyện (trừ SV hệ Văn bằng 2, Vừa làm vừa học, Liên thông).

Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, SV vui lòng liên hệ Ban ĐBCL&TTGD qua số điện thoại: (028) 38.632.052 (số nội bộ: 112) hoặc qua email: bandbclgd@huflit.edu.vn

Trân trọng.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC