Hướng dẫn đóng học phí qua ngân hàng

Thứ bảy - 29/07/2017 16:26

Quý phụ huynh/ sinh viên có thể đóng học phí qua ngân hàng theo thông tin sau:

THÔNG TIN TÀI KHOẢN CỦA TRƯỜNG:
  • Số tài khoản: 1940 201 041 050
  • Tên ngân hàng: Agribank - Chi nhánh Hiệp Phước - PGD Vạn Hạnh
  • Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM
 Lưu ý: 
  • Nội dung trên Giấy nộp tiền: ghi Mã số sinh viên (MSSV), đóng học phí học kỳ…năm học….
  • Sau khi Sinh viên chuyển học phí qua tài khoản ngân hàng, đề nghị mang giấy nộp tiền vào ngân hàng hoặc ủy nhiệm chi đến Phòng Quản trị - Tài vụ để được cấp biên lai đóng học phí.
Mẫu ghi giấy nộp tiền

Mẫu ghi giấy nộp tiền học phí HUFLIT
 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC