BCN Khoa Đông Phương thông báo v/v tổ chức hội thảo khoa học sinh viên năm học 2018-2019

Thứ ba - 04/12/2018 11:49

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2018-2019 của Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa phương Đông, BCN Khoa dự kiến tổ chức hội thảo khoa học SV với chủ đề Việt Nam trong mối quan hệ hợp tác với các quốc gia Đông Bắc Á.

1. Mục đích – Yêu cầu
- Giúp cho sinh viên đang theo học các ngành Nhật Bản học, Hàn Quốc học và Việt Nam học có cơ hội trình bày kết quả học tập, nghiên cứu của mình về các quốc gia Đông Bắc Á.
- Giúp BCN Khoa, Hội đồng khoa học khoa có cơ sở thông tin và những minh chứng cụ thể cho việc đánh giá, lựa chọn những đề tài xuất sắc gửi tham gia giải thưởng NCKH toàn quốc, giải Euréka cấp thành phố, giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp trường.
- Nâng cao chất lượng đào tạo trong bộ môn, khoa, trường.
 
2. Đối tượng tham gia  
- Tất cả sinh viên của khoa Đông Phương thuộc các bộ môn có thể viết báo cáo tham gia.
- Khoa yêu cầu mỗi lớp (lớp hành chính) phải có ít nhất 01 công trình/ báo cáo khoa học  tham gia. Lớp trưởng các lớp chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch này tại lớp của mình phụ trách.
 
3. Những nội dung thuộc chủ đề hội thảo
Sinh viên có thể thực hiện các báo cáo khoa học theo những nội dung sau:
- Những vấn đề ngôn ngữ, văn hóa của các nước Nhật/ Hàn.
- Những vấn đề liên quan đến xã hội, lịch sử, kinh tế của các nước Nhật/ Hàn.
- Mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Nhật Bản/ Hàn Quốc trong các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục.
- Mối quan hệ Việt Nam với các các nước Nhật Bản/ Hàn Quốc trong xu thế toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghệ 4.0.
- Xu thế hợp tác, phát triển trong tương lai giữa Việt Nam với Nhật Bản/ Hàn Quốc trong tương lai.
- Vấn đề dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho người Nhật/ Hàn và ngược lại.
- Những xung đột văn hóa và cách khắc phục…
 
4. Thời gian đăng ký và thời gian tổ chức hội thảo khoa học SV:
- Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31.12.2018 (gửi lại phiếu đăng ký theo mẫu tại đây  đến văn phòng Khoa Đông Phương trong giờ hành chính).
- Hạn chót nhận báo cáo: 25.3.2019, nộp 01 bản in chính thức tại văn phòng Khoa Đông Phương trong giờ hành chính (trừ thứ 7 và chủ nhật) và gửi file bài báo cáo cho khoa qua Email: khoadongphuong@huflit.edu.vn
Thời gian dự kiến tổ chức hội thảo: Ngày 05.4.2019 (thứ sáu).

5. Qui cách trình bày báo cáo
-Tối đa 50 trang đánh máy A4, tối thiểu 15 trang (không bao gồm phụ lục và thư mục tài liệu tham khảo).  
- In 1 mặt, font chữ: Times New Roman, cỡ chữ: 13, cách dòng: 1.5, lề trái: 3 cm, lề phải: 2.5 cm, đánh số trang lề dưới (căn giữa).

6. Những hình thức khuyến khích SV tham gia
Tất cả SV có báo cáo được in trong kỷ yếu đều được cộng điểm rèn luyện về mảng học thuật. Những bài viết xuất sắc sẽ được chọn gửi đăng (có nhuận bút) trong tập san khoa học của trường, tạp chí Tài hoa trẻ, giải thưởng nghiên cứu khoa học các cấp.   
                                                                                                       
 

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DANH MỤC